Cenník účtovných služieb

Cenník je platný od 01.10.2022

Mesačné záznamy

Jednoduché účtovníctvo platitelia DPHPodvojné účtovníctvo platitelia DPH
minimálna cena25,- EUR30,- EUR
1 – 501,50 EUR1,50 EUR
51- 1501,- EUR1,- EUR
   151 –0,5 EUR0,5 EUR

Cenník mzdovej agendy

Prihlásenie zamestnanca/socialna, zdravotná poisťovňa/

10,- EUR/zam.

Odhlásenie zamestnanca/socialna, zdravotná poisťovňa/

10,- EUR/zam.

Vypracovanie /pracovná zmluva, dohoda/

10,- EUR/zam.

Spracovanie dochádzky

10,- EUR/zam

Spracovanie miezd zamestnanca do 5-miezd

10,- EUR/zam.

Spracovanie miezd zamestnanca od 6-miezd

5,- EUR/zam

Spracovanie podkladov/komunikácia s exekútorom/

od 20,- EUR/zam.

Spracovanie podkladov pre OUP /dotácia/

od 30,- EUR/mes./zam.

Spracovanie PN

10,- EUR/zam.

Spracovanie opravných výplat

od 50,-EUR

Koncoročné uzávierkové operácie

5,- EUR/zam.

Registrácia zamestnávateľa/podklady bez odovzdania/

70,- EUR

Zrušenie registrácie zamestnávateľa/podklady bez odovzdania/

70,- EUR

Na spracovanie dokladov je stanovená minimálna doba spracovania do 5 pracovných dní.

 • v prípade požiadavky na urgentné spracovanie dokladov sa účtuje príplatok 100% zo základnej ceny za služby.

V prípade registrácie zamestnancov je potrebné doručiť požadované podklady minimálne 2 dni pred nástupom alebo ukončením pracovného pomeru.

Pri nedodržaní uvedenej doby sa účtuje príplatok v 100% výške sadzby za služby.

V cene je zahrnuté:

 • tlač a zakladanie pokladničných dokladov a mzdovej agendy,
 • daňové priznanie DPH – Súhrny výkaz ,
 • tlač podkladov k DPH,
 • evidenčná kniha pohľadávok a vyšlých faktúr,
 • evidenčná kniha záväzkov a došlých faktúr.

Uvedené ceny možno dohodnúť aj individuálne.

Cenník ročných uzávierkových prác

Daňové priznanie A – príjmy len SR

25,- EUR

Daňové priznanie A – príjmy zahraničie

30,- EUR

Daňové priznanie B

od 50- EUR

Uzávierkové práce vrátane DP – JU

od 50,- EUR

Uzávierkové práce vrátane DP – PU

od 180,- EUR

Jednorazové spracovanie JU vrátane DP

od 100,- EUR

Jednorazové spracovanie PU bez DP

1,- EUR/záznam

Jednorazové spracovanie paušálny výdaj JU vrátane DP

od 100,- EUR

Daň z motorových vozidiel

15,- EUR/jedno vozidlo/

Elektronické odovzdanie DP

10,- EUR

Odborné poradenstvo súvisiace s ročnou uzávierkou

25,- EUR/hod

Uvedené ceny sa zvyšujú v prípade, že uvedené služby sa objednajú po určenom termíne a to nasledovne:  
 • 15.marec – 50 %,
 • 20.marec – 75 %,
 • 25.marec – 100 %

Všeobecne zmluvné podmienky

 1. Donáška dokladov:
 • do 15. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po príslušnom zdaňovacom období

 

 1. Úhrada faktúr:
 • do 14 dní od vystavenia

 

 1. Na spracovanie dokladov je stanovená minimálna doba spracovania do 5 pracovných dní.
 • v prípade požiadavky na urgentné spracovanie dokladov sa účtuje príplatok 100% zo základnej ceny za služby.
 • v prípade registrácie zamestnancov je potrebné doručiť požadované podklady minimálne 2 dni pred nástupom alebo ukončením pracovného pomeru.

 

Sankcie za nesplnenia uvedených podmienok:

k bodu 1.

 • donáška dokladov do 17. dňa – prirážka 25 %,
 • donáška dokladov do 20. dňa – prirážka 50 %,
 • donáška dokladov do 23. dňa – prirážka 100 %,
 • donáška dokladov do 25. dňa – prirážka 100 % + poplatok od 50,- EUR

k bodu 2.

 • 5 dní po splatnosti – upomienka 1 – 5,- EUR
 • 10 dní po splatnosti – upomienka 2 – 10,- EUR
 • 15 dní po splatnosti – penalizácia vo výške 0,5 %, za každý deň omeškania,
 • 30 dní po splatnosti – ukončenie spolupráce,
 • 40 dní po splatnosti – exekučné vymáhanie.

Cenník ročných uzávierkových prác po 15.03.

Služby Cena do 15.03. Cena do 20.03. Cena do 25.03.
Daňové priznanie A – príjmy len SR 25,- EUR 30,- EUR 35,- EUR
Daňové priznanie A – príjmy zahraničie 30,- EUR 35,- EUR 45,- EUR
Daňové priznanie B od 50,- EUR od 70,- EUR od 90,- EUR
Jednorazové spracovanie JU vrátane DP od 100,- EUR od 150,- EUR od 300,- EUR
Jednorazové spracovanie PU bez DP 1,- EUR/záznam 1,50 EUR/záznam 2,00 EUR/záznam
Jednorazové spracovanie paušálny výdaj JU vrátane DP od 100,- EUR od 140,- EUR od 200,- EUR
Elektronické odoslanie odkladu DP 10,- EUR 20,- EUR 30,- EUR

Pri objednaní uvedených služieb a to v termíne po 20.03. sa úhrada realizuje vopred v hotovosti. V opačnom prípade sa uvedené služby nezačnú realizovať !!