INV účtovníctvo s.r.o

uctovnictvo-lowres

Naša spoločnosť sa zaoberá komplexnými službami v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva,
miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva.
Účtovníctvo vedieme podľa zákona č. 431/2002Z.z- zákon o účtovníctve.

Znížte svoje náklady na účtovníctvo!

Hlavná výhoda využitia našich služieb je ušetrenie financií na platenie vlastného zamestnanca- účtovníka.
Ďaľšou veľkou výhodou je ušetrenie vášho času pri študovaní aktuálnych zákonov ktoré pravidelne sledujeme.
Naša firma je poistená za škodu spôsobenú pri vykonávaní účtovných služieb.

Vedenie jednoduchého účtovníctva

- prvotné spracovanie dokladov a následné zaúčtovanie
- vedenie penažného denníka
- evidencia majetku
- pohľadávok, prijatých a vydaných faktúr
- vypracovanie daňových priznaní a evidencia DPH
- spracovanie ročnej účtovnej uzávierky
- spracovanie knihy jázd.

Vedenie podvojného účtovníctva

- prvotné spracovanie dokladov
- evidencia faktur
- prijatých,vydaných
- evidencia majetku, pohľadávok a záväzkov
- vedenie účtovného denníka
- vypracovanie daňových priznaní
- evidencia DPH
- spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu
- spracovanie ročnej účtovnej uzávierky

Mzdová agenda

- spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov s pracovnou zmluvou
- výpočet odmien pre zamestnancou ktorý sú zamestnaný na dohodu o vykonaní práce
- vybavenie povinností pre prihlásenie a odhlásenie zo zdravotnej a sociálnej poisťovne
- poradenstvo pri začiatku alebo skončení pracovného pomeru
- spracovanie všetkých dokladov pri vedení miezd
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti

Naši klienti