Chránená dielňa

Od 1.7.2006 má naša spoločnosť štatút chránenej dielne.